GruperPortal gruper.pl postanowił zbadać wśród swojej grupy klientów, w jaki sposób pojawienie się portali z ofertami promocyjnymi wpływa na konsumpcję usług z sektora zdrowie i uroda. W badaniu realizowanym na zlecenie portalu przez firmę badawczą IRCenter wzięło udział ponad tysiąc respondentów, których zdecydowaną większość stanowiły Panie.

Ponad połowa badanych (57%) zadeklarowała, że od czasu pojawienia się portali takich jak gruper.pl zdecydowanie częściej zaczęła korzystać z lokalnych usług z zakresu zdrowie i uroda. Stało się tak dzięki ich większej dostępności. Duże znaczenie ma bez wątpienia poziom oferowanych cen oraz możliwość wyboru czy porównania wielu ofert w jednym miejscu.

 

Raport prezentuje wyniki badania dotyczącego zwyczajów korzystania z zakupów grupowych.
Celem badania były odpowiedzi na pytania:
Jak często i z jakich ofert najczęściej korzystają użytkownicy zakupów grupowych?
Jakie zwyczaje panują wśród użytkowników grupowych zainteresowanych zdrowiem i urodą?
Badanie zostało przeprowadzone przez IRCenter na zlecenie portalu Gruper.pl
Badanie zostało przeprowadzone na losowej próbie n=1337 użytkowników portalu Gruper.pl
Zaproszenia do badania były wysyłane pocztą elektroniczną do aktywnych użytkowników portalu Gruper.pl. Dane do badania zostały zebrane w dniach 17-28 kwietnia 2014.

1. Osoby zainteresowane usługami i produktami z kategorii zdrowie i uroda to przede wszystkim
kobiety, będące w wieku 25-45 lat.

Wykres

 

2. Osoby zainteresowane usługami i produktami z kategorii zdrowie i uroda chętnie korzystają do
łączenia się z internetem ze swoich telefonów. Najlepiej jest do nich dotrzeć na Facebooku.

statystyki

 

3. Jak często na zakupach grupowych szuka się ofert o zdrowiu i urodzie?
Dwie trzecie osób zainteresowanych zdrowiem i urodą na zakupach grupowych szuka związanych z nimi ofert co najmniej raz w miesiącu ? jedna trzecia tych osób robi to co najmniej raz w tygodniu. Osoby, które szukają tych ofert rzadziej, stanowią zdecydowaną mniejszość.

zakupy

 

4. Jak często użytkownicy zakupów grupowych korzystają z ofert z kategorii zdrowie i uroda?
Serwisy zakupów grupowych stanowią dodatkowy kanał kupowania usług i produktów z kategorii zdrowie i uroda. Osoby, które na zakupach grupowych są zainteresowane tą kategorią, najczęściej kupują także w innych kanałach online.

zakupy grupowe

 

5. W jakich miejscach szuka się ofert o zdrowiu i urodzie na zakupach grupowych?
Przeglądanie ofert związanych ze zdrowiem i urodą na zakupach grupowych to czynność wykonywana raczej w wolnym czasie ? kiedy mamy chwilę dla siebie ? będąc w domu lub mając chwilę wolnego w pracy.

dane ecommerce

 

6.Czy oferty o zdrowiu i urodzie są konsultowane z innymi osobami?
Oferty związane ze zdrowiem i urodą raczej nie są konsultowane z innymi osobami. Decyzje o skorzystaniu z nich są podejmowane raczej samodzielnie. Co czwarta osoba konsultuje jednak te oferty ze znajomi w offline, a co piąta ? w internecie.

tabela

 

7. Wpływ zakupów grupowych na korzystanie z usług zdrowie i uroda.
Zdecydowana większość osób zainteresowanych zdrowiem i urodą zaczęła częściej korzystać ze związanych z nią ofert po odkryciu zakupów grupowych. Co prawda te osoby kupowały te produkty już wcześniej, ale teraz robią ro znacznie częściej.

szkic

 

8. Wpływ zakupów grupowych na wydatki na zdrowie i urodę.
Na oferty związane ze zdrowiem u urodą ? dzięki zakupom grupowym ? wydają więcej te osoby, które dzięki tej formie zakupów zaczęły znacznie częściej korzystać z tego typu usług.

wykres zakupy