Sklepy internetowe

Święta to tradycyjnie czas żniw dla sklepów internetowych i innych serwisów ecommerce. Niestety jest to też okres działalności serwisów, które chcą korzystać na wzmożonej aktywności kupujących w nie zawsze uczciwy i przejrzysty sposób. Do galerii złych sław, takich sklepów jak agdzdostawa.pl i megamall.pl, 66procent.pl, PiłkaSklep.pl, retrobut.pl dołączają kolejne serwisy: taniezakupy.pl, 3czekolady.pl i 3cukierki.pl. O ile większość wymienionych sklepów już zniknęła z internetu pozostawiając po sobie setki jeżeli nie tysiące oszukanych klientów to dwa ostatnie znakomicie sobie radzą. Ich sposób na „zarabianie” pieniędzy wykorzystuje schemat działania znany dobrze z serwisu pobieraczek.pl. Rejestrując się w serwisie skuszeni „koszem słodyczy” jak to ma miejsce w przypadku 3czekolady.pl i 3 cukierki.pl albo obietnicą zakupów z 80% zniżką (taniezakupy.pl), podpisujemy jednocześnie umowę na korzystanie z serwisu. Oczywiście odpłatną, zarówno w przypadku 3czekolady.pl jak i taniezakupy.pl to wydatek 149zł miesięcznie. Obje spółki zarejestrowane w egzotycznych krajach:

Taniezakupy.pl – spółka Digital Premium Limited z siedzibą w Dubaju, Arabian Ranches, Alvorada 1, P.O. BOX 450676, Zjednoczone Emiraty Arabskie

3cukierki.pl , 3czekolady.pl – spółka PRIDE EUROPE INVESTMENTS LIMITED, z siedzibą 6051 Larnaca, 10 Patron, Cypr. Numer identyfikacji Pride to ?? 321323

 

Płacić czy nie płacić?

Po pierwsze należy zasięgnąć fachowej porady kontaktując się z Rzecznikiem Praw Konsumenta u którego uzyskamy fachową pomoc w naszej sprawie:

  • Infolinia konsumencka: 800 007 707
  • więcej informacji na stronie UOKiK

Napisałem do Konsumenckiego Centrum E-porad Stowarzyszenie Konsumentów Polskich z pytaniem jak powinien zachować się osoba, która zapisała się do takiego serwisu. Poniżej treść maila z odpowiedzią:

 

Na początek należy zauważyć, iż do zawarcia umowy dochodzi gdy złożone są dwa zgodne oświadczenia woli. Zatem akceptując regulamin konsument akceptuję umowę na warunkach określonych w regulaminie. Akceptując regulamin konsument oświadcza również, iż zapoznał się z jego treścią. Stąd też, generalnie nieskuteczne w ewentualnym sporze byłoby powołanie się na nieznajomość regulaminu czy błąd co do treści czynności prawnej (art. 84 Kodeksu cywilnego).

W przypadku serwisu TanieZakupy.pl konsument zobowiązuje się do do uiszczenia na rzecz usługodawcy jednorazowego abonamentu, płatnego z góry za cały okres świadczenia usługi w wysokości 149 zł (§ 8 Regulaminu). Jeśli termin na odstąpienie od umowy upłynął, sytuacja konsumenta z prawnego punktu widzenia nie wygląda najlepiej. Należy wyjaśnić, iż choć często internauci uważają, iż termin na odstąpienie jest dłuższy, to skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 3 miesięcy jest problematyczne. Jest tak dlatego, gdyż po pierwsze, przepisy nie mówią wprost, iż potwierdzenie na piśmie jest równoznaczne z potwierdzeniem na papierze, przez co obowiązek może być dochowany także w przypadku wysłania pliku pdf a po drugie, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez właścicieli serwisu jest utworzenie i założenie konta w serwisie i usługa ta jest świadczona od momentu rejestracji, może zachodzić wyjątek przewidziany w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów, który stanowi:

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (czyli 10 dni);

Dlatego w takim wypadku pozostaje ustalić czy możliwe jest uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wytoczenie powództwa o unieważnienie umowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jeśli reklamy serwisu wprowadzają w błąd co do zakresu usług, można wskazać, iż firma stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe i na tej podstawie żądać unieważnienia umowy.

Natomiast z czysto praktycznego punktu widzenia trzeba zauważyć, iż serwis TanieZakupy.pl należy do grupy serwisów, których działalność polega na łapaniu w pułapkę użytkowników a następnie wzywaniu ich do zapłaty i których siedziba czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, wskazuje, iż stoją za nimi ci sami ludzie. Oprócz TanichZakupów, istnieje jeszcze serwis Dobre-Programy oraz Plikostrada. W żadnym z tych przypadków nie słychać o choćby jednym przypadku pozwania użytkownika o zapłatę. Dlatego należy uznać, iż działanie tych serwisów ogranicza się do wysyłania, irytujących ale jednak tylko wezwań do zapłaty i na niczym więcej. W tej sytuacji ignorowanie wezwań do zapłaty wydaje się jedynym praktycznym wyjściem.

W przypadku serwisu 3czekolady.pl konsument nie może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni, co jest zgodne z zacytowanym wyżej art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2 marca 2000, gdyż również w tym wypadku przedmiotem usługi świadczonej przez właścicieli serwisu jest utworzenie i założenie konta w serwisie i usługa ta jest świadczona od momentu rejestracji. Należy jednak zauważyć, iż do wczoraj w regulaminie nie było wskazanej wysokości abonamentu i osoby, które zawarły umowę dowiadywały się o wysokości zobowiązań dopiero z potwierdzenia po zawarciu umowy. Dlatego osoby, które zawarły umowę do wczoraj z prawnego punktu widzenia nie zobowiązały się do zapłaty. Osoby, które zawarły umowę dzisiaj i te, które zawrą umowę w przyszłości, są w trudniejszej sytuacji. Jeśli nie chcą umowy wypowiedzieć i płacić przynajmniej miesięcznego abonamentu, ewentualną podstawą do uchylenia się od obowiązku zapłaty może być wytoczenie powództwa o unieważnienie umowy na podstawie wspomnianego art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przy czym obecnie trudno powiedzieć czy firma takich praktyk się dopuściła. Na podstawie tej ustawy nie można kwestionować odpłatności usługi (gdyż na to konsument się zgodził się akceptując regulamin, z którym miał obowiązek się zapoznać), lecz charakter usługi oferowanej przez serwis. Np. w przypadku, wspomnianego przez Pana, słynnego już serwisu pobieraczek.pl, reklamy obiecują możliwość nieograniczonego pobierania plików a po wykupie usługi okazywało się, że wybór tych plików nie dość, że jest nikły, to zależy w dużej mierze od aktywności samych użytkowników a nie od oferty przygotowanej przez serwis. Na podstawie obecnie dostępnych informacji nie można jednoznacznie stwierdzić czy firma podejmuje działania, które mogą być zakwalifikowane w ten sposób.

Podsumowanie

Dzięki wytycznym Parlamentu Europejskiego, nowe przepisy dotyczące ecommerce wymuszą na sprzedawcy wyraźnie oznaczenia, które będą informować, że zamówienie zobowiązuje klienta do zapłaty. W rezultacie przycisk służący do składnia zamówienia będzie musiał być oznaczony w czytelny sposób np. przy użyciu słów ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?. Co ukróci tego rodzaju praktyki.

Czy płacić? Posłużę się cytatem z tekstu powyżej „W żadnym z tych przypadków nie słychać o choćby jednym przypadku pozwania użytkownika o zapłatę. Dlatego należy uznać, iż działanie tych serwisów ogranicza się do wysyłania, irytujących ale jednak tylko wezwań do zapłaty i na niczym więcej. W tej sytuacji ignorowanie wezwań do zapłaty wydaje się jedynym praktycznym wyjściem.” Jeżeli by do tego doszło co wielce nieprawdopodobne. Jeżeli do takiego pozwu dojdzie trzeba będzie wykazać, że doszło do nieuczciwych praktyk rynkowych. Natomiast serwis będzie musiał udowodnić przed sądem, że to my dokonaliśmy rejestracji a nie ktoś, kto się posłużył naszymi danymi. Co w praktyce może okazać się niewykonalne.

Polecam zapoznać się z poradnikiem: Jak bezpiecznie kupować w sieci przygotowany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

3czekolady.pl

Serwis 3czekolady.pl 18 grudnia 2013

taniezakupy.pl

Serwis taniezakupy.pl 18 grudnia 2013

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.