Nowy serwis Squeezer.pl bazuje na idei crowd shoppingu czyli o modelu, który zakłada wspólne dokonywanie zakupów celem osiągnięcia możliwie najniższej ceny. Idea jest prosta: większa liczba kupujących – niższa cena. Skąd znamy ten model? Z Groupona i innych serwisów zakupów grupowych, które na początku swojej działalności, stosowały ten właśnie model, wyświetlając informację o minimalnej ilości kupujących...