A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U W X Y Z


Affinity Index – wskaźnik dopasowania

Pojęcie marketingowe, które można przetłumaczyć z angielskiego jako wskaźnik dopasowania. Oznacza on dopasowanie danego medium (gazety, serwisu internetowego) w odniesieniu do grupy celowej w całej populacji. Wskaźnik pokazuje o ile wartości uzyskiwane dla badanej grupy odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej grupy porównawczej (np. całej populacji).

Index obliczany jest jako iloraz zasięgu w grupie docelowej i zasięgu w grupie odniesienia (np. w całej populacji) przemnożony przez 100. Przykładowo jeżeli 10% grupy docelowej korzysta z danego medium (np. strony internetowej), a w populacji jest to 5%, to Affinity index = 10% / 5% x 100 = 200.

 

Sposób obliczania:

Affinity index = Zasięg ( %) w grupie docelowej / Zasięg (%) w grupie odniesienia (np. w całej populacji) x 100

Affinity powyżej 100 ? zmienna dopasowana do grupy docelowej (nadreprezentacja grupy docelowej wśród użytkowników danej zmiennej)

Affinity poniżej 100 ? zmienna niedopasowana do grupy docelowej

 

Wartość indeksu powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie w porównaniu z czytelnikami danej gazety czy strony www w populacji. Wartość indeksu poniżej 100 oznacza dopasowanie niższe niż w populacji.

 

Zobacz inne hasła na literę A

ABC - skrót od angielskich wyrazów Attention Benefit Close. Jest to metoda marketingowa (...)

Above the Fold - to wyrażenie określające obszar strony internetowej widoczny (...)

Adblock - jest dodatkiem do przeglądarki internetowej, który umożliwia

Adres IP - z angielskiego oznacza Internet Protocol Adress. Jest to unikalny (...)

Advertorial - Jest to forma płatnej reklamy tekstowej w prasie do złudzenia przypominająca (...)

Affinity Index - Pojęcie używane w marketingu, które można przetłumaczyć jako wskaźnik dopasowania (...)

AIDA - Określenie marketingowe AIDA to skrót czterech angielskich wyrazów określających zestawu czterech

Ambient marketing - pojęcie niestandardowej reklamy wykorzystywane w (...)

Anchor Text -

ATL -

Atom -

Audyt stron www -