PracaGrupa Nokaut właściciel porównywarki cen Nokaut.pl operator poinformowała o ?zmianie struktury organizacyjnej oraz poziomu zatrudnienia?. SWedług informacji Wirtualnemedia.pl, pracę w firmie straci 30 osób co stanowi 25 proc. ze 120 pracowników spółki, z których 52 na koniec września ub.r. było zatrudnionych na etacie. Spółka przewiduje, że zwolnienia będą kosztować spółkę 185 tys. zł.

 

 

 

 

Treść komunikatu giełdowego spółki:

„Zarząd Grupy Nokaut S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej oraz wszczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia
Zmiana struktury oraz dostosowania do niej wielkości zatrudnienia w Spółce jest prowadzone w celu : realizacji planów dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze podstawowym oraz w nowych obszarach cechujących się największym potencjałem, wzrostu efektywności podstawowej działalności (między innymi poprzez racjonalizację kosztów) Proces reorganizacji struktury organizacyjnej w Spółce rozpocznie się w dniu 19 lutego 2013 roku i przeprowadzony zostanie w lutym bieżącego roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż Emitent wypełnił obowiązek wynikający z zapisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późń. zm.). Emitent poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni o wszczęciu procedury rozwiązywania z pracownikami Grupy Nokaut S.A. stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.


Koszt związany z wypłatą dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia został oszacowany na poziomie 185 000 PLN , wartość ta obciąży wynik finansowy Spółki za I kwartał 2013 roku. W ramach efektów prowadzonych zmian Spółka zakłada wzrost efektywności działalności podstawowej, ułatwienie realizacji zakładanych planów biznesowych (między innymi w zakresie budowania nowych strumieni przychodów) .
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.”

Grupa Nokaut nie opublikowała jeszcze raportu finansowego za IV kwartał 2012 roku, po trzech kwartałach 2012 wypracowała przychody na poziomie 7,25 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 38% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Zysk netto wyniósł 0,97 mln zł.

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.