gemiusShopMonitorgemiusShopMonitor to nowe narzędzie analityczne dedykowane sklepom internetowym, które pozwala na badanie skuteczności kanałów sprzedaży. To co odróżnia gemiusShopMonitor od Google Analitycs, to po za dużo mniejszymi możliwościami analitycznymi, prostota obsługi i przejrzystość. Wszystkie funkcje dedykowane są sklepom internetowym i ma to odzwierciedlenie w panelu administracyjnym aplikacji. Dodatkowym atutem, którego nie znajdziecie w Google Analitycs jest możliwość analizy nie tylko własnej strony ale również innych sklepów z danej branży. Jest to tzw. analiza porównawcza, która pozwala na zestawienie danych porównawczych z ogólnymi wynikami sklepów z danego segmentu e-commerce. Dzięki temu można sprawdzić jak nasz sklep prezentuje się statystycznie na tle innych sklepów z naszej kategorii.

Co z danymi sklepu?

Powstaje pytanie na ile udostępnianie takich danych jest bezpieczne. Czytając regulamin wydaje się, że nie mamy się czego obawiać, ponieważ właścicielem danych pozostaje sklep internetowy:

Regulamin Preambuła
[…]zebrane dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych, a badanie gemiusShopMonitor zapewnia, że dane prezentowane są anonimowo, tj. nie pozwalają na identyfikację jakiegokolwiek usługobiorcy ( pojedynczego źródła danych)

Pomimo tego usługodawca ma prawo do swobodnego dostępu do danych i ich publikacji jako dane porównawcze. Jak czytamy w regulaminie nie ma jednak w takim przypadku mowy o identyfikacji sklepu:

Regulamin §10.4
W celu prowadzenia badań i analiz dotyczących Internetu Usługobiorca udziela Usługodawcy oraz jego podwykonawcom i następcom prawnym nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego prawa pobierania i wykorzystywania Danych źródłowych, w szczególności do przetwarzania Danych Źródłowych dla potrzeb ich prezentacji jako Dane Porównawcze. Wyniki tych analiz i
badań prezentowane będą zawsze w postaci niepozwalającej na odtworzenie pojedynczego źródła danych , chyba, że Usługobiorca wyrazi zgodę pisemnie lub za pomocą ustawień w interfejsie Badania.

Istnieje również szansa, że ktoś uzyska nieuprawniony dostęp do naszych danych, z taką ewentualnością należy się liczyć podejmując decyzję o skorzystaniu z narzędzia. W takim przypadku:

Regulamin §10.5
Usługodawca nie jest odpowiedzialny za ujawnienie Danych Źródłowych, do którego doszło wskutek działalności osób trzecich, polegającej na nieuprawnionym pobraniu i upublicznieniu Danych, a zwłaszcza za ujawnienie będące następstwem zachowań scharakteryzowanych w Rozdziale XXXIII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji), w art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych, oraz w art. 11 Ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Im więcej sklepów zainstaluje skrypty gemiusShopMonitor tym bardziej dokładny będzie obraz polskiego e-commerce. Kto na tym skorzysta po za gemiusShopMonitor? Na pewno istniejące już sklepy, które zyskają dostęp do przejrzystego systemu analizy danych. Będzie to też nieoceniona baza wiedzy dla dużych i małych firm (bardziej jednak dla tych dużych), które będą chciały rozpocząć sprzedaż w Polsce.

statystyki ecommerce

Statystyki dla sklepów internetowych Gemius Shop Monitor

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.