AlpinusZarząd Euromark Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość. Jako powód spółka podała problemy z terminową spłatą rat kredytów i brak porozumienia z bankami w sprawie dalszego finansowania. Euromark jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada sieć sklepów i jest właścicielem sklepu internetowego www.planetoutdoor.pl.

 

 

 

 

Poniżej publikujemy treść Raportu Zarządu Euromark Polska, cały raport znajdą Państwo na stronie www.euromark.pl

 

Skrócona nazwa emitenta : Euromark Polska S.A.
Temat: Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o upadłość Euromark Polska S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie ? informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd Euromark Polska S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość Spółki. Decyzja Zarządu jest pochodną sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w związku z utratą finansowania ze strony banków kredytujących jej działalność, o czym Spółka informowała w poprzednich raportach bieżących oraz jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym, oraz coraz mniejszą – w ocenie Zarządu – szansą na wypracowanie porozumienia między Spółką a ww. bankami. W sytuacji, gdy Spółka wejdzie w posiadanie informacji umożliwiających Zarządowi rozstrzygnięcie, czy wniosek będzie dotyczył upadłości z możliwością zawarcia układu czy likwidacyjnej, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym opinię publiczną.
Historia Firmy Euromark

Spółka Euromark Polska S.A. powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (w ubiegłym roku finansowym dział ten stanowił około 20% przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.