Unia EuropejskaZgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE  od czerwca 2014 roku sklepy internetowe z obszaru Unii Europejskiej mają działać na podstawie jednolitych przepisów. Co w praktyce oznacza to dla klientów sklepów internetowych i ich właścicieli?

Na zmianach zyskają głównie konsumenci bo to ich w głównej mierze mają chronić nowe przepisy. Ale w szerszym kontekście regulacje mają na celu ujednolicenie praw konsumentów w krajach UE, zwiększając tym samym zaufanie obywateli do zakupów internetowych i wzrost sprzedaży transgranicznej. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to początek tworzenia się europejskiego rynku ecommerce, który rodzimym biznesom daję szansę ekspansji i jednocześnie stwarza zagrożenia związane z większą konkurencją.

Aktualizacja
Ustawa o prawach konsumenta została opublikowana 24 czerwca w Dzienniku Ustaw RP. Oznacza to, że przepisy zaczną obowiązywać za sześć miesięcy, tj. od 25-ego grudnia 2014 roku. Link do wpisu w dzienniku ustaw: dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/827

Jakie zmiany nas czekają?

Nowe przepisy obligują sklepy internetowe do przedstawienia konsumentom przejrzystej i wyczerpującej informacji o cenie produktu i wszelkich dodatkowych kosztach oraz zasadach zwrotu zakupionego towaru. Klienci sklepu nie będą musieli ponosić kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostaną o nich poinformowani przed złożeniem zamówienia. Sprzedawcy będą musieli wyraźnie oznaczyć, że zamówienie zobowiązuje klienta do zapłaty. W konsekwencji przycisk służący do składnia zamówienia musi być oznaczony w czytelny sposób np. przy użyciu słów ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?.

Sklep powinien dostarczyć towar najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Dodatkowo sklepy internetowe na terenie Unii Europejskiej zobligowane będą do wprowadzenia jednolitego formularza odstąpienia od umowy. Sklepy muszą również zrezygnować z dodatkowych opłat za płatności kartami kredytowymi.

 

Zwrot towaru

Wydłuża się okres, w którym klient ma czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Dotychczas w Polsce okres ten wynosił 10 dni. W myśl nowych przepisów klient będzie miał na to 14 dni liczonych od dnia otrzymania towaru. Zwrot kosztów będzie obejmował również koszty wysyłki. Jeżeli klient odstąpi od umowy, sklep internetowy będzie zobligowany do zwrotu zapłaconej przez niego sumy w terminie 14 dni. Od tej zasady będą wyjątki ze względu na charakter towarów lub usług np. w przypadku towarów zindywidualizowanych, tworzonych na zamówienie czy materiałów higienicznych z usuniętymi zabezpieczeniami. Sklep ma też prawo do zwrotu z potrąceniem kosztów użytkowania towaru, jeżeli towar ma stwierdzone cechy użytkowani, które wpłynęły na jego wartość.

W Polsce wydłużony zostanie termin, w którym konsument będzie mógł skorzystać z domniemania istnienia wady w chwili zakupu. Dotychczas miał na to 6 miesięcy, nowe przepisy wydłużają ten czas do roku. Podobnie jak obecnie, to sprzedawca a nie np. producent czy dystrybutor, będzie odpowiedzialny wobec konsumenta za wadę polegającą na niezgodności towaru z zapewnieniami składanymi w ramach reklamy czy promocji.

 

Wysokość kwoty zakupów od której obowiązują nowe przepisy

Nowe przepisy mają obowiązywać w Unii przy zakupach powyżej 50 euro. Jednak Komisja Europejska zostawiła pewną swobodę krajom członkowskim co do decyzji o wysokości tej kwoty. W związku z tym Polscy klienci będą mogli powoływać się na nowe zasady już przy zakupie towaru wartego 50 zł. Co ważne w przypadku kiedy polski klient kupi towar w zagranicznym sklepie za 12 euro, tamtejszy sprzedawca może być przekonany, że transakcja nie podlega nowym przepisom. Tymczasem 12 euro po przeliczeniu przekracza granicę 50 zł, więc obejmują go nowe zasady. Przepisy odnoszą się bowiem do kraju z którego pochodzi klient nie sklep.

 

Rozstrzyganie sporów

Sklepom internetowym będą groziły grzywny za niespełnienie obowiązków informacyjnych. Będzie je mógł za to ukarać UOKiK. Zostaną również wprowadzone metody rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a sprzedawcą. Będą one rozstrzygane za pomocą serwisów ODR (Online Dispute Resolution), które są formą rozstrzygania sporów online.

Podsumowanie

Nowe przepisy muszą zostać uchwalone i ogłoszone do 13 grudnia 2013 r., a wejść w życie najpóźniej w czerwcu 2014r. Rada Ministrów RP pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o prawach konsumenta. Treść dyrektywy Parlamentu Europejskiego można pobrać tutaj. Dzieki ujednoliceniu przepisów istnieje spora szansa na przyśpieszony rozwój handlu transgranicznego w ramach obszaru Unii Europejskiej. Z pewnością nie nastąpi to gwałtownie ale trzeba się liczyć z takim trendem w najbliższych latach. Warto brać go pod uwagę przy strategii rozwoju sklepu. Zwracając uwagę zarówno na szanse jakie się dzięki temu rodzą jak i zagrożenia, które wiążą się z większą aktywnością sklepów zagranicznych na Polskim rynku.

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.