PolskaPrzychody konsumenckiego rynku ecommerce B2C w Europie wzrosły w 2013 roku o 16,3% osiągając poziom 363,1 miliardów euro. Za lwią część tej liczby odpowiada handel wewnątrz Unii Europejskiej, który stanowi 87,6% całkowitego europejskiego obrotu e-commerce B2C i wynosi 276,5 miliardów euro. Jest to 15% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Poniżej publikujemy najważniejsze fakty z raportu Ecommerce Europe 2014 przygotowane przez największą organizację Ecommerce w Europie, do której należy między innymi eCommerce Polska.

 

 

O Raporcie Ecommerce Europe 2014:

Często spotykamy się z różnymi szacunkami jeżeli chodzi o wartość poszczególnych rynków e-commerce w Europie i na świecie. Są to przeważnie dane szacunkowe i dużo zależy od tego kto je wykonał, jakie czynniki brał pod uwagę i co zaliczał do rynku ecommerce. Dane z artykułu pochodzą z raportu Ecommerce Europe 2014, który został opublikowany podczas Global E-commerce Summit w Barcelonie. Obejmują one obszar B2C czyli Business-to-consumer i biorą pod uwagę zarówno rynek towarów jak i usług. Dane do raportu zostały dostarczone z krajowych organizacji e-commerce, we współpracy z instytutem GfK. Ponadto, raport jest tworzony przy wsparciu GlobalCollect, Informatica Corp, RichRelevance i Salesupply.

 

Wijnand Jongen, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego E-commerce w Europie Powiedział:

„W 2014 r. spodziewamy się przychodów online w wysokości 425,5 miliardów euro, wierzymy, że do końca 2016 roku obroty na europejskim rynku e-commerce B2C osiągnął poziom 625 miliardów euro. Prognoza wzrostu jest spodziewana dzięki wyższym wydatkom konsumentów w krajach rozwiniętych, jak i wzrostem liczby e-konsumentów w krajach rozwijających się.”

w oryginale:

?We expect an online revenue of ?425.5 billion in 2014. And towards the end of 2016, we believe that the European B2C e-commerce turnover will have increased to around ? 625 billion. The growth forecast is enabled through the higher spending per e-shopper in mature countries as well as through an increase in the number of e-consumers in emerging countries.?

Liderzy ecommerce w Europie

W 2013 r., krajem o najwyższym obrocie na rynku e-commerce B2C po raz kolejny została Wielka Brytania osiągając poziom 107,1 miliardów euro. Drugie miejsce zajęły Niemcy z wynikiem 63,4 miliardów euro, zaraz za nimi uplasowała się Francja z obrotami w wysokości 51,1 miliardów euro. Razem te trzy kraje odpowiadają za 61% europejskiego sektora B2C w e-commerce, i aż 69% jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kraje Unii Europejskiej.

Infografika ecommerce 2014

Raport Ecommerce Europe 2014

Ile PKB zawdzięczamy ecommerce

Europejski PKB szacowany jest w 2013 roku na 16,4 biliona euro. Z czego kraje Unii Europejskiej odpowiadają za 79,5% tej kwoty. Ecommerce Europe szacuje udział gospodarki europejskiej B2C w sektorze online (indeks eGDP), na 2,2%. Jak przewidują udział ten ma się podwoić do 2016 r. i potroić do 2020 roku. Prognozy rozwoju rynku oparte są między innymi na trwającym wzroście dostępu do internetu w społeczeństwie. Przypomnijmy, że najwyższy współczynniki dostępu do Internetu ma Norwegia 96% ale są kraje, w których ten współczynnik jest dużo niższy: Turcja 46%, Ukraina 50%,  Rumunia 55%, Bułgaria 56%, Rosja 59%.

Liczba stron ecommerce w Europie

W raporcie oszacowano, że liczba stron internetowych B2C na koniec 2013 roku wyniosła około 650.000. Warto zauważyć, że nie jest to równoznaczne z ilością sklepów internetowych. Dla kolejnych lat przewiduje się wzrost  na poziomie od 15 do 20% nowych stron rocznie. Ponadto, liczba miejsc pracy utworzonych w Europie bezpośrednio lub pośrednio w sektorze e-commerce B2C szacowana jest na ponad 2 miliony.

3,7 miliarda wysłanych paczek

Europejski e-commerce stale rośnie każdego roku. W rezultacie rośnie liczba wysyłanych paczek. Szacuje się, że liczba paczek wysłanych do klientów (tylko rynek B2C) w kraju i poza granicami (do innych krajów europejskich) wyniosła 3,7 mld.

Podział na regiony ecommerce w Polsce

Ecommerce Europe dzieli rynek europejskiego e-commerce na kilka regionów. Warto przy tym zauważyć, ze np. Polska razem z Niemcami znalazła się w obszarze środkowoeuropejskim. Można domniemywać, że stało się tak bardziej z racji położenia geograficznego niż poziomu rozwoju rynku.

E-commerce w Europie jest podzielony na pięć regionów:

– Zachodnioeuropejski
– Środkowoeuropejski
– Południowoeuropejski
– Północnoeuropejski
– Wschodnioeuropejski

Najbardziej rozwinięty jest rynek zachodnioeuropejski, którego wartość wynosi 177,7 miliardów euro. Odpowiada on za 49,0% ogółu europejskiego rynku e-commerce. Głównie z powodu obecności dwóch z trzech państw o największych obrotach w tym sektorze (Wielka Brytania i Francja).

Raport ecommerce

Obszar środkowoeuropejski ecommerce

Polska jest w obszarze, który w ubiegłym roku był drugi pod względem wielkości. Głównie za sprawą Niemiec. Cały obszar środkowoeuropejskiego e-commerce wart jest 93,2 miliardów euro (25,7%). Jak już wcześniej było wspomniane niemiecki wkład to 63,4 miliardów euro, Polska 5,2 miliarda euro.

Trzecie miejsce pod względem wielkości rynków zajmuję Europa Południowa, do której zaliczana jest również Turcjia. Rynek szacowany na 40,8 miliardów euro stanowi 11,2% udziału w ogólnej wartości europejskiego rynku e-commerce.

Europa Północna, składający się z Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii i krajów bałtyckich, z 32,0 miliardami euro uplasowała się na czwartym miejscu pod względem obrotów e-commerce. Jej wkład we wspólny europejski rynek to 8,8%.

Region Europy Wschodniej, na czele z Rosją pokazał spektakularny wzrost ryku e-commerce w 2013 roku o 47,4%. W rezultacie, jej obroty wyniosły 19,3 miliardów euro, które odpowiadają za 5,3% europejskiego rynku online.

Europa na tle Świata

Azja i Pacyfik to największy rynek e-commerce na świecie. Ecommerce Europe opublikowano również pierwsze wyniki swojego raportu na temat światowych rynków e-commerce o nazwie Global B2C E- Report, który ma być opublikowany jesienią 2014 roku. W badaniu porównywane są miedzy innymi europejski rynek B2C z innymi regionami i kontynentami.

W 2013 roku, Azja-Pacyfik był największym rynkiem produktów i usług B2C na świecie. Zawdzięcza to w dużej mierze Chinom. Region Azja-Pacyfik był wart w obszarze B2C 406,1 miliardów euro (16,7%), wartość ta była większa niż w Europie (363,1 miliardów euro) i Ameryce Północnej (333,5 miliardów euro). E-commerce w Ameryce acińskiej był wart 37,9 miliarda euro. Obszar Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) doświadczył najszybszego wzrostu w zeszłym roku, wyniósł on aż 32,6%  i osiągnął poziom 11,9 miliardów euro.

 

Cały raport w wersji rozszerzonej (płatnej) i wersji lajt (bezpłatnej) znajdziecie na stronie Ecommerce Europe. Wersja lajt zawiera bardzo dużo ciekawych danych na temat rynków europejskich z rozbiciem na regiony. Zawiera ona również bardzo ciekawe informacje na temat poszczególnych krajów Europejskich. Warto.

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.