Allegro atak DDoSOd jakiejś godziny nie działa serwis Allegro.pl. Jest to kolejna duża awaria w ostatnim czasie, na początku lutego pisaliśmy o atakach typu ddos, które zatrzymały działanie serwisu na kilka godzin. Jak na razie Allegro nie podało przyczyn awarii, dwie godziny temu na Facebooku i Twitterze zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o niedziałającej funkcji logowania. Około godziny temu serwis przestał działać.

Allegro w takich sytuacjach zazwyczaj podejmuję decyzje o przedłużeniu aukcji, które były aktywne podczas trwania awarii. Zgodnie z zapisami regulaminu aukcje kończące się w dniu awarii w godzinach, w których awaria wystąpiła zostają przedłużone o 24 godziny. Za oferty kończące się w czasie awarii Allegro może zwrócić wszystkie opłaty. Poniżej publikujemy regulamin serwisu opisujący rekompensaty dla użytkowników w przypadku awarii.

Załącznik nr 3. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

1. Grupa Allegro dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Allegro. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Allegro mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Grupa Allegro stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w sekcji „Nowości i komunikaty”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Allegro.

3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Grupa Allegro dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:

a. jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);

b. jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny.

4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Allegro związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w Allegro. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:

a. jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny;

b. jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny;

a niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji, z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty i prowizje dotyczące tej Transakcji nie są naliczane, a już pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Allegro inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Grupa Allegro podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.